Makluman

-PERHATIAN-

.

SETIAP PERMOHONAN TEMPAT OLEH PELAJAR HENDAKLAH MELALUI UPLI POLIMAS. SURAT PERMOHONAN HENDAKLAH MENGANDUNGI NOMBOR RUJUKAN DAN COP PENGESAHAN UPLI (DAPATKAN DARI PENYELARAS JABATAN MASING-MASING).

SILA MUAT TURUN DARIPADA SPMP

PERMOHONAN TANPA MELALUI UPLI POLIMAS AKAN DITOLAK DAN TIDAK AKAN DIPROSES. SATU SALINAN SURAT PERMOHONAN PERLU DISERAHKAN KEPADA PENYELARAS JABATAN MASING-MASING UNTUK DIREKOD.

 

PERMOHONAN HANYA DIBENARKAN 1 FIRMA / KALI DALAM SATU-SATU MASA


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 976 other followers

%d bloggers like this: