Hubungi Kami

Sila hubungi pegawai berkenaan untuk sebarang pertanyaan.

    SENARAI PLIJ MENGIKUT JABATAN

                                      

PENTING :

Semua pelajar yang menjalani L.I mulai Sesi Jun 2012, sila berurusan dengan PLIJ masing-masing.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 976 other followers

%d bloggers like this: