UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI POLIMAS (SESI JUN 2015)

TEMPOH LATIHAN SESI JUN 2015

21 JUN 2015  HINGGA  6 NOVEMBER 2015

Latar Belakang

Latihan Industri adalah merupakan satu komponen utama dalam kurikulum pembelajaran di politeknik. Pelajar disyaratkan lulus latihan industri sebelum ianya diperakukan untuk penganugerahan Diploma Politeknik KPT.

UPLI akan menempatkan pelajar di jabatan kerajaan atau firma swasta selama 20 minggu (satu semester) bagi mendedahkan mereka kepada suasana pekerjaan yang sebenar serta berbeza dari suasana di politeknik. UPLI  juga bertanggung jawab untuk memastikan hubungan dua hala di antara syarikat / firma yang menawarkan tempat latihan industri kepada pelajar dengan pihak POLIMAS sentiasa baik dan berterusan.

Di akhir Latihan Industri, pelajar akan dapat:

  1. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan di tempat kerja.
  2. Berkomunikasi secara berkesan dengan pelbagai peringkat.
  3. Mengamalkan kerja berpasukan.
  4. Profesional dan beretika dalam mematuhi dasar-dasar, prosedur dan kaedah-kaedah di dalam organisasi.
  5. Menerangkan tugas-tugas yang diberikan (semasa LI) mengikut format yang ditetapkan.

PENGESAHAN TAMAT DAN PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI

Perhatian kepada pelajar Latihan Industri Sesi Jun 2015

Salam Sejahtera,

Pihak UPLI POLIMAS telah mencadangkan tarikh untuk Pengesahan Tamat dan Penilaian Latihan Industri adalah seperti berikut:

Tarikh                              :   8 Nov 2015 (Ahad)

Masa                                :   8.00 pagi hingga 5.00 petang

Tempat                            :   Bilik/ Pejabat Pensyarah (mengikut jabatan)

                                               – Sila rujuk Pensyarah Penilai Latihan Industri

                                                 pada tarikh berkenaan.

Pensyarah Penilai         :   Rujuk Lampiran (5 Oktober 2015)

Surat rasmi akan dimuatnaik dalam Page Upli, Blog uplipolimas.wordpress.com dan web polimas pada 13 Oktober 2015