UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI POLIMAS (SESI DIS 2014)

TEMPOH LATIHAN SESI DIS 2014

1 DIS 2014  HINGGA  17  APRIL 2014

Latar Belakang

Latihan Industri adalah merupakan satu komponen utama dalam kurikulum pembelajaran di politeknik. Pelajar disyaratkan lulus latihan industri sebelum ianya diperakukan untuk penganugerahan Diploma Politeknik KPT.

UPLI akan menempatkan pelajar di jabatan kerajaan atau firma swasta selama 20 minggu (satu semester) bagi mendedahkan mereka kepada suasana pekerjaan yang sebenar serta berbeza dari suasana di politeknik. UPLI  juga bertanggung jawab untuk memastikan hubungan dua hala di antara syarikat / firma yang menawarkan tempat latihan industri kepada pelajar dengan pihak POLIMAS sentiasa baik dan berterusan.

Di akhir Latihan Industri, pelajar akan dapat:

  1. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan di tempat kerja.
  2. Berkomunikasi secara berkesan dengan pelbagai peringkat.
  3. Mengamalkan kerja berpasukan.
  4. Profesional dan beretika dalam mematuhi dasar-dasar, prosedur dan kaedah-kaedah di dalam organisasi.
  5. Menerangkan tugas-tugas yang diberikan (semasa LI) mengikut format yang ditetapkan.

Maklumat AM Tamat LI

Sila klik di sini

SENARAI PENSYARAH PENILAI BAGI PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI SESI DIS 2014

PENGESAHAN TAMAT DAN PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI

MEMO PENGESAHAN TAMAT LI KPD PELAJAR dis 2014

BORANG AKUAN PENGESAHAN TAMAT LATIHAN INDUSTRI

Saluran ke2 uplipolimas

sebarang makluman di blog upli juga akan disalurkan ke laman facebook (uplipolimas)

sila klik like page : uplipolimas

 

GARIS PANDUAN PENERBITAN KREATIF LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI

th_attentionMakluman kepada pelajar yang ingin membuat Laporan Akhir L.I

dalam bentuk Penerbitan Kreatif,

sila rujuk GARIS PANDUAN
PENERBITAN KREATIF LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI

seperti mana yang terdapat dalam Laman Web CIDOS.

Harap maklum.

Garis Panduan Pelajar Latihan Industri.

Bagi memudahkan pelajar membuat persediaan dan menjalani latihan industri, satu garis panduan mengenai latihan industri disediakan untuk rujukan para pelajar. Pelajar yang akan menjalani latihan atau yang sedang menjalani latihan boleh merujuk garis panduan ini melalui web blog yang disediakan.

Klik disini untuk maklumat lanjut.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 977 other followers