UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI POLIMAS (SESI JUN 2015)

TEMPOH LATIHAN SESI DIS 2015

30 NOVEMBER 2015 HINGGA  15 APRIL 2016

Latar Belakang

Latihan Industri adalah merupakan satu komponen utama dalam kurikulum pembelajaran di politeknik. Pelajar disyaratkan lulus latihan industri sebelum ianya diperakukan untuk penganugerahan Diploma Politeknik KPT.

UPLI akan menempatkan pelajar di jabatan kerajaan atau firma swasta selama 20 minggu (satu semester) bagi mendedahkan mereka kepada suasana pekerjaan yang sebenar serta berbeza dari suasana di politeknik. UPLI  juga bertanggung jawab untuk memastikan hubungan dua hala di antara syarikat / firma yang menawarkan tempat latihan industri kepada pelajar dengan pihak POLIMAS sentiasa baik dan berterusan.

Di akhir Latihan Industri, pelajar akan dapat:

  1. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan di tempat kerja.
  2. Berkomunikasi secara berkesan dengan pelbagai peringkat.
  3. Mengamalkan kerja berpasukan.
  4. Profesional dan beretika dalam mematuhi dasar-dasar, prosedur dan kaedah-kaedah di dalam organisasi.
  5. Menerangkan tugas-tugas yang diberikan (semasa LI) mengikut format yang ditetapkan.

PENGESAHAN LAPOR DIRI

Salam Sejahtera kepada pelajar Sesi Dis 2015 sekalian. Selamat melapor diri dan menjalani L.I pada sesi ini. Pelajar diingatkan bahawa anda perlu mendapatkan pengesahan lapor diri anda di firma (KAD MERAH) dan maklumat pelajar (KAD BIRU) dan hantar ke POLIMAS dalam tempoh 2 minggu iaitu pada atau sebelum 13 Disember 2015.

Sekiranya KAD MERAH dan BIRU tidak sampai ke UPLI pada tarikh yang telah ditetapkan, status anda di dalam SPMP adalah TIDAK AKTIF LI.

Kesannya: PTPTN akan terputus secara automatik dan anda mungkin akan GAGAL LI

PENGESAHAN TAMAT DAN PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI

PERHATIAN KEPADA PELAJAR-PELAJAR  LATIHAN INDUSTRI SESI JUN 2015

Salam Sejahtera,

Pengesahan Tamat dan Penilaian Latihan Industri bagi sesi JUN 2015 adalah seperti berikut:

Tarikh :   8 November 2015 (Ahad)

Masa    :   8.00 pagi hingga 5.00 petang

Tempat :   Bilik/ Pejabat Pensyarah 

                   – Sila rujuk memo pengesahan tamat 

Pensyarah penilai :  SENARAI NAMA PENSYARAH PENILAI

Surat rasmi untuk dimuat turun     : MEMO PENGESAHAN TAMAT 

Pelajar yang tamat l.i selain daripada tarikh di atas, sila klik di sini